ทริปหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่

ข้อมูลกิจกรรม
หมู่เกาะพีพีหมู่เกาะกลางทะเลที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เกาะแห่งนี้มีเวิ้งอ่าวสวยงาม ชายหาดสีขาว น้ำทะเลใส เหมาะกับการพักผ่อน ดำน้ำดูกะการัง ดอกไม้ทะเล และปลากหลากสีที่สวยงาม

อ่าวมาหยา อ่าวอันมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Beach ชมทะเลในที่อ่าวปิเละ พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูงชัน เล่นน้ำดูปะกาลังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ ชมปลาตัวโต ๆ หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูนมากมาย เกาะไผ่เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่จุดพักผ่อน เล่นน้ำพร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก.

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 25 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก (3-10 ปี)
Phi Phi Islands by Speed Boat + Transfer
1,500 THB 1,000 THB
* บริการรถรับ-ส่งที่พักจาก: ทับแขก, ในเมือง, อ่าวนาง, คลองม่วง

ราคานี้รวม :
– รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, บริการรถรับ-ส่งที่พัก, เรือสปีดโป๊ท, มัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ,
ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม, เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ผลไม้, เค้กกระบี่.
– ราคานี้สามารถใช้ได้กับคนไทยเท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวม :
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– เครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์
นโยบายสำหรับเด็ก :
– เด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี คิดเป็นราคาเด็ก
หมายเหตุ :
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำขึ้น น้ำลง
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งที่ควรเตรียมไป:
– ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม,ครีมกันแดด,หมวกกันแดด, แว่นตากันแดด, กล้องถ่ายรูปแบบกันน้ำได้ และของใช้ส่วนตัวเล็กน้อย

โปรแกรมท่องเที่ยวทริปหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่
07.50 น. รับท่านจากโรงแรม ไปยังท่าเรือ
08.30 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี
(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำอ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ
ดูปะการังณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโตได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล
ปลาการ์ตูนมากมาย
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิยทุกท่านเดิน เล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพี ตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น)
จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม
15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา– หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ
สวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

Please follow and like us: