ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา, ซอยเจริญกรุง 30

ข้อมูลกิจกรรม
ทริปอยุธยา ทัวร์เต็มวัน ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน
พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของภายในพระบรมมหาราชวัง
อาทิ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน เป็นต้น
ต่อด้วยเดินชมกรุงเก่าสมัยอยุธยา กราบสักการะองค์พระมงคลบพิตร ณ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

ขึ้นเรือจากท่าวัดช่องลม (นนทบุรี)
ล่องเรือแกรนด์เพิร์ลชมวิวทิวทัศน์และวิถีของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิ่มเอมกับบรรยากาศอันแสนประทับใจ

โปรแกรมท่องเที่ยวทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
07.15 น. – พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา
) ซอยเจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์ 2
– เช็คอิน เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดอยุธยา
07.30 น. – ออกเดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่พระราชวังบางปะอิน
หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
09.00 น. – เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน
มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน,
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30 น. – เดินทางถึงวัดมหาธาตุ
ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น. – เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์
เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา
และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
13.00 น. – ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)
นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 น. – บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00 น. – เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม :
– รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, รถโค้ชปรับอากาศ,
มัคคุเทศก์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ตามที่ระบุในโปรแกรม และบริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ คุกกี้.
ราคานี้ยังไม่รวม :
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นโยบายสำหรับเด็ก :
– เด็กอายุระหว่าง 4 – 10 ปี คิดราคาเด็ก
– เด็กอายุมากกว่า 10 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ :
– ราคาดังกล่าวไม่รวมช่วงเทศกาลพิเศษดังนี้ วันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธุ์
ของทุกปี), วันลอยกระทง ของทุกปี), วัน Christmas’s Eve (24 ธันวาคม
ของทุกปี) และ วันสิ้นปี (31 ธันวาคม ของทุกปี)
– สามารถส่งอีเมลล์เข้ามาสอบถามราคาช่วงเทศกาลพิเศษได้ที่ info@fulfillfuntravel.com

 

Please follow and like us: