ปราสาทไม้สัจธรรม พัทยา

ข้อมูลกิจกรรม
ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) ตั้งอยู่ริมทะเลของเมืองพัทยา บนเนื้อที่ 80 ไร่ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วังโบราณ” บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า “ปราสาทไม้”

ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ใช้ไม้เนื้อแข็ง ประเภทไม้สัก ไม้ตะเคียนทอง และไม้แดง ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต มีการใช้ระบบการเข้าเดือย หางเหยี่ยว และเข้าลิ่มไม้แบบไทย ใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณตัวปราสาทเป็นทรงจัตุรมุข 4 ด้าน แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร มีความงดงามอ่อนช้อยทั้งภายนอกและภายใน สะท้อนแนวคิดนามธรรมออกมาตีแผ่เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้ สื่อถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญาตะวันออก เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่และงดงามที่สุด สามารถอวดสายตาชาวโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงประเพณีพื้นบ้าน ศิลปะการต่อสู้, รำไทย, กระบี่กระบอง และมวยไทยมให้ชมฟรี 2 รอบเวลา 11.30 น.และเวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม.

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก (ส่วนสูง110-140 ซม.)
ค่าเข้าชมปราสาทสัจธรรม
420 THB 210 THB
ราคานี้รวม :
– ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
– มัคคุเทศก์นำชมปราสาทสัจธรรม
– ราคานี้สามารถใช้ได้กับคนไทยเท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวม :
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ไม่รวมรถรับ-ส่ง
นโยบายสำหรับเด็ก :
– อัตราค่าเข้าชมของเด็ก ส่วนสูงต้องไม่เกิน 140 ซม.เท่านั้น กรุณาระบุส่วนสูงของเด็กในแบบฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยว
– เด็กสูงกว่า 140 เซนติเมตร คิดเป็นราคาเต็มผู้ใหญ่
หมายเหตุ :
– ก่อนเข้าไปโปรดอย่าลืมใส่หมวกกันกระแทกสีขาวด้วย เพราะบริเวณภายในปราสาทยังมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ต้องใส่หมวกป้องกันไว้ก่อน

โปรแกรมท่องเที่ยวปราสาทไม้สัจธรรม พัทยา
08.30 น. ปราสาทไม้ สัจธรรม เปิดให้บริการ
17.00 น. ปราสาทไม้ สัจธรรม ปิดให้บริการ

 

Please follow and like us: