สยามนิรมิต ภูเก็ต

ข้อมูลกิจกรรม
สยามนิรมิต ภูเก็ต โชว์สุดอลังการที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากใน ระดับโลก การแสดงที่วิจิตรมหัศจรรย์ นำเสนอด้านศิลปะและวัฒนะกรรมไทย ใช้เทคนิคพิเศษสุดมหัสจรรย์ การแสดงบนเทวีที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แบ่งการแสดงออกเป็นย่อย ๆ ดังนี่
องค์ที่ 1: ย้อนรอยประวัติศาตร์ในอดีตเมื่อ 700 ปีก่อน สยามเป็นศูนย์รวมของคนหลายหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนะกรรม.
องค์ที่ 2: ท่องไปในไตรภพ สู่ดินแดนในจินตนาการ: นรกภูมิ, สวรรค์ และป่าหิมพานต์.
องค์ที่ 3: รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย.

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก (อายุ 4-12 ปี)
Siam Niramit Phuket Silver Show Only
1,140 THB 1,140 THB
Siam Niramit Phuket Silver Show Only + Transfer
1,380 THB 1,380 THB
Siam Niramit Phuket Gold Show Only
1,260 THB 1,260 THB
Siam Niramit Phuket Gold Show Only + Transfer
1,500 THB 1,500 THB
Siam Niramit Phuket Platinum Show Only
1,380 THB 1,380 THB
Siam Niramit Phuket Platinum Show Only + Transfer
1,620 THB 1,620 THB
Siam Niramit Phuket Silver Show with Dinner
1,380 THB 1,260 THB
Siam Niramit Phuket Silver Show with Dinner + Transfer
1,620 THB 1,500 THB
Siam Niramit Phuket Gold Show with Dinner
1,500 THB 1,380 THB
Siam Niramit Phuket Gold Show with Dinner + Transfer
1,740 THB 1,620 THB
Siam Niramit Phuket Platinum Show with Dinner
1,620 THB 1,500 THB
Siam Niramit Phuket Platinum Show with Dinner + Transfer
1,860 THB 1,740 THB

ราคานี้รวม :
– ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
– ราคาสำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวม :
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
นโยบายสำหรับเด็ก :
– เด็กส่วนสูงน้อยกว่า 80 เซนติเมตร หรืออายุน้อยกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการในการดูโชว์ แต่ไม่รวมค่าอาหารและค่ารถต้องชำระเงินในส่วนนี่
– เด็กที่มีความสูงระหว่าง 80 – 140 เซ็นติเมตร , ใช้อัตราค่าเข้าชมสำหรับเด็ก
– เด็กที่มีความสูงมากกว่า 140 เซ็นติเมตร, ใช้อัตราค่าเข้าชมเป็นผู้ใหญ่
หมายเหตุ :
– การแสดงโชว์สยามนิรมิต (ภูเก็ต) เปิดให้บริการ 6 วันต่อสัปดาห์ (ปิดให้บริการทุกวันอังคาร)
– อาหารค่ำจะเปิดให้บริการช่วงเวลา 17.30 น และ 19.45 น.
– ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาที่จะแสดง 30 นาที ผู้ที่มาในระหว่างการแสดง ควรรอจนกว่าจะมีการแบ่งการแสดงหรือนั่งรอตรงจุดนั่งรอชั่วคราวที่ทางโรงละครจัดไว้ให้
– เวลาการดำเนินงานของการแสดงและอาหารเย็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากท่านต้องการบริการรถรับส่ง กรุณาระบุชื่อโรงแรม (ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ถ้ามี) และทางบริษัทจะแจ้งเวลารับส่งในใบ Voucher

โปรแกรมท่องเที่ยวสยามนิรมิต ภูเก็ต
17.30 น. บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำให้บริการ
19.30 น. โรงละครประตูเปิด
20.00 น. สยามนิรมิตแสดงเริ่มต้น
22.00 น. จบการแสดงโชว์

 

Please follow and like us: