โขน ศาลาเฉลิมกรุง

โขน ศาลาเฉลิมกรุง (ชุดหนุมาน ตอนปฐมบทแห่งจินตนาการ)
66 อาคารเฉลิมกรุง ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200.

ข้อมูลกิจกรรม
โขน ศาลาเฉลิมกรุง มีการจัดแสดงโขนชื่อ”ชุดหนุมาน”(ตอน ปฐมบทแห่งจินตนาการ)ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเผยแพร่นาฎศิลป์ชั้นสูงของไทย เปิดรอบการแสดงเวลา 19.30 น. ของทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ขอเชิญร่วมสัมผัสกลิ่นอายของนาฎยกรรมโบราณ สืบสานเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไปกับ”โขน” การแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตา พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานอย่างลงตัวจนเป็นการแสดงที่งดงามอลังการหาชมได้ยากยิ่ง ฉาก แสง สีแสงอันครบครัน ทำให้ท่านไม่กล้าที่จะละสายตาจากบนเวที

การแสดงโขนชุด “ชุดหนุมาน”(ตอน ปฐมบทแห่งจินตนาการ) นี้จับตอนตั้งแต่กำเนิดหนุมาน พระพายซัดพละกำลังของพระอิศวร เข้าปากนางสวาหะที่ยืนเหนี่ยวต้นไม้อยู่และกำเนิดเป็น หนุมานช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะ และได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ได้ไปครองเมืองนพบุรี ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตา ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์-เจรจาและเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานจนเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงามอลังการหาชมยากยิ่ง ซึ่งสร้างสรรค์เพื่อการแสดงในโอกาสนี้โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโขนให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอกนำเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของหนุมาน ชมความวิจิตรงดงามของสวนแม่พระอุมา ฉากใต้น้ำที่สวยงามอลังการ และลีลาของหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ตื่นเต้นไปกับอิทธิฤทธิ์ของหนุมานรบสหัสกุมาร ตื่นตาไปกับกระบวนทัพที่น่าอัศจรรย์ของพระราม

โปรแกรมท่องเที่ยวโขน ศาลาเฉลิมกรุง (ชุดหนุมาน ตอนปฐมบทแห่งจินตนาการ…
19.00 น. โขน ศาลาเฉลิมกรุง ประตูเปิดให้เข้าชม ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
19.30 น. รับชมการแสดงโขน ชุดหนุมาน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
21.00 น. จบการแสดงโขน ชุดหนุมาน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ฉากการแสดงโขน
ฉากที่ 1. กำเนิดหนุมาน
ฉากที่ 2. วานรอ่อนแรงด้วยต้องสาป
ฉากที่ 3. ขุนทหารรัอาสาสืบหนทาง
ฉากที่ 4. ช่วยสีดา-ล้างสหัสกุมาร
ฉากที่ 5. ขุนทหารถมศิลา จับมัจฉาอรทัย
ฉากที่ 6. ลวงเอาดวงใจทศกัณฐ์
ฉากที่ 7. กุมภัณฑ์พ่ายแพ้หนุมาน
ฉากที่ 8. ขุนทหารครองพารา

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 6 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก
ที่นั่งชมตั้งแต่แถวที่ 12 (L, M, N, O, P) และที่นั่งชั้นบน
540 THB 540 THB
ที่นั่งชมการแสดงแถวที่ 6-11 (F, G, H, I, J, K)
650 THB 650 THB
ที่นั่งชมการแสดง 5 แถวแรกจากด้านหน้า (A, B, C, D, E)
750 THB 750 THB
ราคานี้รวม :
– รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ยังไม่รวม :
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นโยบายสำหรับเด็ก :
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับชมฟรี (กรุณานำหลักฐานยืนยันอายุเด็กตามความเป็นจริงมาแสดง ณ ห้องจำหน่ายบัตรศาลาเฉลิมกรุง)
– กรุณาระบุอายุของเด็กในแบบฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยว.

 

หมายเหตุ :
– การแสดงความยาวต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง 30 นาที
– การแสดงมีคำบรรยายตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง
– เปิดการแสดง ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถติดต่อซื้อตั๋วราคาพิเศษได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลาเฉลิมกรุงโดยตรง

การเดินทางมายังศาลาเฉลิมกรุง
เดินทางมาจาก สยามสแควร์ : รถประจำทาง สาย 73, 73ก, ปอ.73, ปอ.73ก
เดินทางมาจาก สวนลุม (พระราม 4) : รถประจำทางสาย 4, 46, 507, ปอ.4, ปอ.507
เดินทางมาจาก ปิ่นเกล้า : รถประจำทางสาย 507, ปอ.507

 

Please follow and like us: